Snažíme sa u študentov vyvolať väčší záujem o ochranu životného prostredia. Edukujeme rôznymi inovatívnimi spôsobmi, aby sme sa mysleniu študentov čo najviac priblížili. Hrou a motiváciou sa snažíme vyvolať záujem, aby sa začali pýtať viac a sami vyhľadávali odpovede.

Táto nesmierne závažná téma je stále okrajovou vrámci slovenských učebných osnov, preto je dôležité skúšať zaujať študentov rôznymi spôsobmi. Naša vedomostná hra upozorňuje a hravou formou vzdeláva témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia.

Organizátorom Ekoolympiády je o.z. Planet Lover. Venujeme sa vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Snažíme sa edukovať študentov, s cieľom apelovať cez nich na rodičov, kamarátov a učiteľov. Motivovať ich, aby sa zapojili a menili svoje komunity. Vymýšľame rôzne aktivity, do ktorých zapájame aj firmy a dospelých ľudí. Vedieme mladých k dobrovoľníctvu vrámci ochrany životného prostredia.Odborným garantom projektu je famózna vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD.

HRAJ!

Hrať môžu študenti 2. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študenti akejkoľvek strednej školy. Hra prebieha inovatívnym spôsobom v online prostredí cez appku, špeciálne navrhnutú pre enviromentálne vzdelávanie. Zaregistrujte sa do appky už teraz! 1. 2. 2022 sa otvorí EKOTRENAŽÉR pre všetkých, ktorí sa neboja zapojiť sa do hry.

dievca-s-telefonom-do-3

VÝHRA

Víťazmi hry sa stanú traja študenti – jeden z každej vekovej kategórie – a ich učitelia (resp. osoby uvedené pri registrácií). Výhercovia pocestujú na exkurziu do jednej z najudržateľnejších budov na svete, sídla Medzinárodného olympíjskeho výboru (Lausanne, Švajčiarsko). Navyše v každej vekovej kategórií odmeníme ďalších 5 študentov vecnými cenami, celkovo bude odmenených 18 študentov.