V roku 2022 bolo:

0
zapojených študentov
0
zodpovedaných otázok
0
správne zodpovedaných


počet zapojených a hrajúcich detí

SPŠE  Hálova 16, Bratislava-Petržalka

166 hráčov odohralo ostrú hru


študent, ktorý odohral najviac správnych odpovedí

Antónia Plutová

Gymn. P. O.Hviezdoslava – Hviezdoslavova 20, Kežmarok
13 007 správne odohraných otázok

Timotej Leginus

SPŠ – Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
kat. stredné školy, kvinta – oktáva SŠ

Michal Mudroch

SPŠE – Hálova 16, Bratislava-Petržalka

do finále z jednej školy

Gymn. pre nadané deti

Skalická 1, Bratislava-Nové Mesto – počet postupujúcich – 6

za školu

Gymn. pre nadané deti

Skalická 1, Bratislava Nové Mesto 81 853 
(z toho správne zodpovedaných = 54 325)

odpovedí bola v téme:
klimatická zmena
73,5% 

úspešnosť podľa tém:
64,8% biodiverzia
73,5% klíma
68,1% odpad
59,6% voda

Hlavní víťazi 1. ročníka vedomostnej hry Ekoolympiáda, ktorí pocestovali do Lausanne:

LUKÁŠ STRAPEC 

+ uč. Anna Marušková

ZŠ – Ďumbierska 17, Banská Bystrica
kat. 5-6.trieda, príma SŠ

VERONIKA KRÁSENSKÁ

+ uč. Lenka Paľová

ZŠ – T. J. Moussona 4, Michalovce
kat. 7-8-9.trieda, sekunda – kvarta SŠ

TIMOTEJ LEGINUS

+ uč. Zuzana Šimurdiaková 

SPŠ – Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
kat. stredné školy, kvinta – oktáva SŠ

 

Víťazmi hry sa stali traja študenti – jeden z každej vekovej kategórie – a ich učitelia (resp. osoby uvedené pri registrácií). Výhercovia pocestovali na exkurziu do jednej z najudržateľnejších budov na svete, sídla Medzinárodného olympíjskeho výboru (Lausanne, Švajčiarsko).
V každej vekovej kategórií sme odmenili ďalších 5 študentov vecnými cenami, celkovo bolo odmenených 18 študentov.
Tu nájdete výsledky všetkých finálistov:

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435