V roku 2023 bolo:

0
zapojených študentov
0
zodpovedaných otázok
0
správne zodpovedaných


počet zapojených a hrajúcich detí

Gymnázium sv. Františka J. M. Hurbana 44 – Žilina

odohralo ostrú hru 90 zo 150 žiakov

Základná škola
T. J. Moussona 4, Michalovce

7 detí

9 6571 zahraných odpovedí

Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial

Elizabeth

vek:13

Gymnázium sv. Františka
J. M. Hurbana 44
Žilina

99 detí

RNDr.Magdaléna Hessková

odpovedí bola v téme:
Odpad
66,93%


úspešnosť podľa tém:
Oceán – 66,36%
Klimatická zmena – 65,85%
Pôda – 61,85%
Voda – 61,25%

 

Elizabeth

Základná škola Medňanská 514/5 – Ilava
7. – 8. ročník ZŠ a sekunda – tercia OG

Dominik

Základná škola T. J. Moussona 4 – Michalovce
9. ročník ZŠ, 1. – 2. ročník SŠ a kvarta – sexta OG

Pavlina P.

Gymnázium Senecká 2 – Pezinok
3. – 5. ročník SŠ a septima – oktáva OG

Program je realizovaný pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

SK UNESCO logo
Klima-2
logo1
ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435