Organizátor:

O.Z. Planet Lover

Orieškova 7

82105 Bratislava

Predseda združenia:

Alexandra Madrová

info@ekoolympiada.sk

www.ekoolympiada.sk

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435