Privítajte prvý ročník vedomostnej hry v oblasti enviromentálnej výchovy. Si študent druhého stupňa základnej školy, alebo si na strednej na Slovensku? Zapoj sa aj ty!

Snažíme sa sa o to, aby sa študenti začali zaujímať o ochranu životného prostredia. Edukujeme rôznymi inovatívnimi spôsobmi, aby sme sa mysleniu študentov čo najviac priblížili. Hravím spôsobom sa snažíme pomôcť ochrane životného prostredia vyvolaním prirodzeného záujmu na u študentov, aby sa začali pýtať a vyhľadávať  odpovede.

Organizátorom Ekoolympiády je o.z. Planet Lover. Venujeme sa vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Snažíme sa edukovať študentov, s cieľom apelovať cez nich na rodičov, kamarátov a učiteľov. Motivovať ich, aby sa zapojili a menili svoje komunity. Vymýšľame rôzne aktivity, do ktorých zapájame aj firmy a dospelých ľudí. Vedieme mladých k dobrovoľníctvu vrámci ochrany životného prostredia.

HRAJ!

Hrať môžu študenti 2. stupňa základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Hra prebieha inovatívnym spôsobom v online prostredí cez appku, špeciálne navrhnutú pre enviromentálne vzdelávanie.Zaregistrujte sa do appky už teraz! 1.2.2022 sa otvorí v tréningovom móde pre všetkých.

Každý týždeň bude venovaný inej téme:

Voda
1. 2. 2022 – 6. 2. 2022

Biodiverzita
7. 2. 2022 – 13. 2. 2022

Odpad
14. 2. 2022 – 20. 2. 2022

Klimatická zmena
21. 2. 2022 – 28. 2. 2022

Súťažný mesiac sa začína v marci 2022 Finálne kolo
Postupujúci žiaci z prvého kola budú súťažiť naraz o 9:00
troch vekových kategóriách33 najlepších z jednotlivích skupín
spolu súťaží vo finálovom kole

Vyhlásenie víťazov – 28.3.2022 – deň učiteľov
Ostatné dni v marci, okrem hracích dní,
bude appka v tréningovom móde otvorená pre všetkých.

V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje časový limit, teda rýchlejší vyhráva.
Pripravených je 50 otázok, ktoré budú musieť súťažiaci odpovedať v časovom limite.
Otázky nezodpovedané v časovom limite nebudú bodovo hodnotené.

Odpovede na všetky otázky nájdete v odporúčanej literatúre pripravenej metodikmi enviromentálnej výchovy.

Dva tipy otázok
– Výber z možností a,b,c,d – 1 bod
– Doplň správnu odpoveď – 2 body

Výhra

Víťazmi hry sa stanú traja študenti – jeden z každej vekovej kategórie – a ich učitelia (resp. osoby uvedené pri registrácií).Výhercovia pocestujú na exkurziu do jednej z najudržateľnejších budov na svete, sídla Medzinárodného olympíjskeho výboru (Lausanne, Švajčiarsko). Navyše v každej vekovej kategórií odmeníme ďalších 5 študentov vecnými cenami, celkovo bude odmenených 18 študentov.

Kontakt:

Info@planetlover.org

obchodne podmienky – privacy Policy