1. 2. 2023 sa otvorí aplikácia, kde je potrebné sa zaregistrovať. Po registrácii bude treba potvrdiť emailovú adresu, ktorú ste do systému zvolili.
Od 1.3.2023 sa otvára aplikácia na online tréning. Systém vás bude o dôležitých termínoch informovať, aby vám nič neušlo. Počas prvých troch marcových týždňov, budú k dispozícii všetky otázky zo všetkých tém, študenti môžu prechádzať otázky jednu po druhej bez časového stresu. Medzi týmito trénovacími  otázkami študenti nájdu “schované” otázky z prvého súťažného = ostrého kola. Otázky v ekotrenažéri pochádzajú zo zdrojov uvedených nižšie na webstránke.  Napriek tomu, že environmentálna výchova je prierezový predmet, nikto nebude ukrátený, trénovací priestor je pre každého rovnaký – teda každý má rovnaké šance vyhrať.

V školskom roku 2022/23 sa bude hrať Ekoolympiáda v 5 témach:

Ostrá hra sa spúšťa o 9.00 /presné dátumy vid. dole/
Ostré kolá všetkých vekových kategórií sa spúšťajú vždy o 9.00. Otvorená ostrá hra na odohranie 50 otázok bude bude 30 minút. O 9.30 sa hra zatvorí. Počas prebiehania ostrej hry alebo finále nie je možná registrácia do hry.
Čaká ťa 50 otázok, zmiešaných bude všetkých 5 tém. Otázky sa zobrazujú na každom zariadení v inom poradí. Celý čas budeš vidieť koľko času ti ešte ostáva.  Postupuje 33 najlepších, o výsledkoch budeme informovať. Neboj sa zapojiť (zverejníme oficiálne mená 33 najlepších, ktorí zároveň postupujú do ďalšieho kola). Tento rok hráme od 7. triedy základnej školy.

Pamätaj, čím viac otázok si zopakuješ/ natrénuješ, tým väčšie šance máš na výhru!

Počas ostrého kola sa v aplikácii zmenia tlačidlá:

Namiesto tlačidla

v ňom nájdeš tlačidlo

POZOR!!!!!!KVÔLI VEĽKÉMU NÁPORU ŽIAKOV SME ZMENILI HRACIE ČASY JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN  NA ŠTVRTOK!!!!!
Veríme, že nenarušíme veľmi priebeh vyučovania, no nakoľko chceme študentom čo najviac uľahčiť hľadký / technický priebeh hry, rozdelenie do skupín bolo nevyhnutné.

21. 3. 2023
od 9.00 do 9.30
súťaží skupina:
7,8, Trieda ZŠ, sekunda, tercia OG

23. 3. 2023
od 8.00 do 10.30
súťaží skupina:
9. Trieda ZŠ, 1. a 2. trieda SŠ, kvarta, kvinta, sexta OG

24. 3. 2023
od 9.00 do 9.30
súťaží skupina:
3., 4. a 5. trieda SŠ, septima a oktáva OG

BLIŽŠIE INŠTRUKCIE K SAMOTNEJ OSTREJ HRE:

 • ostrú hru spustia jednoducho – vstúpia do aplikácie tak ako doteraz (teda v hra.ekoolympiada.sk – hrať môžu spokojne aj cez svoj telefón:)
 • namiesto tlačítka “EKOTRENAŽÉR”  v ňom nájdu tlačítko “HRAJ”
 • čaká ich 50 otázok, pričom otázky budú mix všetkých 5 tém
 • postupuje 33 najlepších, o výsledkoch budeme informovať mailom a na webe
 • všetky otázky, ktoré budú v ostrej hre, mohli vidieť v Ekotrenažéri, teda nemá ich čo zaskočiť

  Prajeme veľa šťastia, nech sa vašim študentom darízískať čo najviac správnych odpovedí!

Kedy hrajú jednotlivé skupiny:
9. trieda ZŠ / KVARTA OG  vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 8:00 a 8.30
1. trieda SŠ / KVINTA OG, vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 9:00 a 9:30
2. trieda SŠ / SEXTA OG, vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 10:00 a 10:30

Odkedy študenti spustia hru, majú k dispozícii 30 minút na hru. Nemusia štartovaťo celej, môžu štartovať kedykoľvek v uvedonom rozpätí, napríklad 8:15 a hrať môžu do 8:45.
Najväčší nápor registrujeme vždy presne o celej, čo môže spôsobovať technické problémy (obrovský nápor hráčov spomaľuje systém, ale nenarúša výsledok), preto ak môžete nefixujte sa na presný čas štartu. Čím neskôr začnú, tým ľahší technický priebeh danej skupiny.

Z každej vekovej kategórie postupuje do finálového kola
33 najlepších študentov.
Finále (všetky vekové kategórie hrajú naraz, teda spolu 99 hráčov)

29.3. 2023
FINÁLNE KOLO
9.00 – 9.30
postupújúci z 1. kola

Vyhlásenie výsledkov – víťazov všetkých vekových kategórií – 31.3.2023

Ostatné dni v marci, okrem hracích dní, bude appka v tréningovom móde otvorená pre všetkých. V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje časový limit, teda rýchlejší vyhráva. Pripravených je 50 otázok, ktoré budú musieť súťažiaci odpovedať v časovom limite. Otázky nezodpovedané v časovom limite nebudú bodovo hodnotené.
Počítanie času odpovedí:
Priemerný čas odpovede neráta dvojsekundovú prestávku medzi otázkami. (teda čas medzi odpoveďou a nabehnutím novej otázky) Teda ak si zarátate 100 sekún navyše, k vášmu času máte reálny čas ktorý uvádzame.

8
sova

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Ekoolympiada je vedomostná hra, ktorá by mala podporiť povedomie o ochrane životného prostredia a klimatickej zmene. Formou hry by o.z. Planet Lover chcelo motivovať čo najväčší záber študentov po celom Slovensku. Na to aby deti mohli súťažiť, v pravidlách súťaže nájdu odporúčanú literatúru.
Školy dostávajú príspevok na nákup učebníc k povinným predmetom, no ten zďaleka nepokrýva ich skutočné potreby. Preto nemôžeme žiadať, aby školy nakúpili nami odporúčané učebné pomôcky, nakoľko nemáme povinný predmet “ environmentálna výchova”. Preto sme sa rozhodli osloviť SAŽP, či by nebolo možné túto formu neformálneho vzdelávania podporiť práve dodáním učebných pomôcok a kníh do škôl. Veríme, že aj týmto krokom pomôžeme učiteľom a žiakom, ktorí majú chuť vzdelávať a rožširovať svoje vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia. Už čoskoro by na takmer 3000 základných a stredných škôl mala prísť sada odporúčanej literatúry aj so sprievodným listom, o podrobnejších detailoch našej hry.

Požičaná planéta

Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I.
(témy: Ochrana životného prostredia, Zachovanie kultúrneho dedičstva, Odcudzenie sa ľudí prírode, Kvalita života)

Prečo sme vybrali knihu z programu Požičaná planéta:
So zameraním na uvedené ciele bola vyberaná aj odporúčaná literatúra pre prípravu žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Pre využitie Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I.-V. a enviro-zošitov z programu Požičaná planéta sme sa rozhodli z dôvodov:

 • komplexnosť a rozsah programu Požičaná planéta, ktorý prináša všetky kľúčové témy udržateľného rozvoja a je v súčasnosti najväčší environmentálny vzdelávací program v SR, (prináša viac ako 400 environmentálnych aktivít pre 20 kľúčových tém udržateľného rozvoja)
 • vhodné členenie programu na tematické okruhy: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách, ktoré zapadajú do konceptu dlhodobého rozvoja projektu ekoolympiády,
 • profesionalita programu, na tvorbe environmentálnych aktivít v odborných metodických príručkách pre pedagogickú prach a enviro-zošitoch sa podieľajú špičkoví experti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre,
 • pútavé a zrozumiteľné vysvetlenie príslušnej témy prostredníctvom literárnych príbehov a environmentálnych aktivít,
 • vysvetlenie globálnych súvislostí prostredníctvom lokálnych javov, premostenie do prostredia, ktoré je žiakom a študentom blízke a ktoré poznajú, tak aby komplexne chápali vplyv vlastného konania na prírodné biotopy,
 • témy, tematické okruhy a  environmentálne aktivity boli zvolené vo väzbe na štátny vzdelávací program a v súlade s cieľmi programu  Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj,
 • umožňuje dlhodobý aspekt spolupráce vzhľadom na dlhodobé ciele programu Požičaná planéta.
  Knihu nájdete aj tu.

Žijeme zodpovedne

Prečo sme vybrali knihu Žijeme zodpovedne (Georgina Wilson – Powell):
Pre stredné školy sme hľadali knihu, ktorá neponúka len vysvetlenia jednotlivých problémov týkajúcich sa klimatickej zmeny a ochrany ŽP, ale zároveň prichádza s riešeniami a jednoduchými krokmi, ktoré môže každý človek aplikovať do života.
V úvode sa venuje 9 závažným problémom, ktorým čeli naša planéta a veľmi jednoducho vysvetluje nasledovné oblasti: globálne otepľovanie, odlesňovanie, bezpečnosť vodných zdrojov, zenčistenie, odpad, biodiverzita, okysľovanie oceánov, erózia pôdy, ubúdanie zdrojov.
Hľadali sme knihu, z ktorej sa študenti dozvedia množstvo zaujímavých informácií, ktoré vedia ďalej šíriť vrámci svojich rodín. Kniha podnecuje k pýtaniu sa, ku kritickému mysleniu, k hľadaniu tých najrozumenjších a najefektívnejších riešení vrámci zavádzaní zmien súvisiacich s klimatickou zmenou. Je kompaktná a ľahko zrozumiteľná. Knihu nájdete aj tu.

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435