Zapojené školy

Ekoolympiáda
Názov školy počet prihlásených žiakov
 • Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35 - Bratislava-Petržalka 180
 • SOŠ veterinárna Drážovská 8/14 - Nitra 163
 • Stredná odborná škola Hattalova 968/33 - Námestovo 161
 • Základná škola Fatranská 14 - Nitra 151
 • Gymnázium sv. Františka J. M. Hurbana 44 - Žilina 150
 • SZŠ Strečnianska 20 - Bratislava-Petržalka 148
 • SOŠ dopravná Rosinská cesta 2 - Žilina 139
 • Gymn. pre nadané deti Skalická 1 - Bratislava-Nové Mesto 138
 • Základná škola Kohútov sad 1752/4 - Dolný Kubín 137
 • ZŠ s MŠ Koperníkova 24 - Hlohovec 118
 • Gymnázium SNP 1 - Gelnica 99
 • ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 967 - Zákamenné 92
 • SŠ- ZŠ sv.Františka Karloveská 32 - Bratislava-Karlova Ves 90
 • Základná škola s MŠ Radvanská 1 - Banská Bystrica 86
 • ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/3 - Prievidza 85
 • Základná škola Hlavné námestie 14 - Dvory nad Žitavou 84
 • Gymnázium T. Vansovej 17. novembra 6 - Stará Ľubovňa 83
 • Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 - Dolný Kubín 83
 • Základná škola Medňanská 514/5 - Ilava 82
 • Základná škola Sládkovičova 10 - Ružomberok 77
 • Základná škola Nám. Konkolyho-Thege 2 - Hurbanovo 75
 • SOŠ pedagogická Ul. F. Engelsa 3 - Levice 74
 • Základná škola Hlavná 60 - Dolný Pial 74
 • Základná škola Zakarpatská 12 - Rožňava 73
 • Gymnázium pri SŠ KP Na Závaží 2 - Žilina 72
 • Str. zdravot. škola Daxnerova 6 - Trnava 72
 • ZŠ pri SŠ KP Na Závaží 2 - Žilina 72
 • Základná škola Ulica Energetikov 242/39 - Prievidza 70
 • SOŠ podnikania v remesl V. Paulínyho Tótha 31/5 - Senica 68
 • Obchodná akadémia Bolečkova 2 - Nitra 67
 • Základná škola Školská 324/8 - Trnavá Hora 67
 • Stredná zdravot.škola Kukučínova 40 - Košice-Juh 65
 • Gym. bl. biskupa Gojdič Bernolákova 21 - Prešov 63
 • Gymnázium Senecká 2 - Pezinok 62
 • Základná škola s MŠ Krajné 173 - Krajné 62
 • Súkromná SOŠ Zlatovská cesta 35 - Trenčín 60
 • Základná škola s MŠ Urmince 298 - Urmince 58
 • Základná škola T. J. Moussona 4 - Michalovce 57
 • Gymnázium Hradná 23 - Liptovský Hrádok 56
 • Obchodná akadémia F. Madvu 2 - Prievidza 56
 • Obchodná akadémia Watsonova 61 - Košice-Sever 56
 • SOŠ ekonomická Stojan 1 - Spišská Nová Ves 56
 • Základná škola Karpatská 803/11 - Svidník 56
 • Gymnázium Komenského 32 - Trebišov 55
 • Základná škola Ulica Komenského 1227/8 - Sereď 55
 • Základná škola Strážnická 1 - Skalica 55
 • Základná škola Žiarska 679/13 - Liptovský Mikuláš 55
 • Súkr. gymnáz. FUTURUM Školská 66 - Trenčín 54
 • Gymnázium Komenského 13 - Lipany 54
 • Súkr. ZŠ s MŠ DSA Námestie Kubínyiho 42/6 - Lučenec 54
 • Základná škola Ulica S. Chalupku 313/14 - Prievidza 53
 • SOŠ podnikania Strečnianska 20 - Bratislava-Petržalka 52
 • Stredná zdrav. škola M. Hattalu 2149 - Dolný Kubín 52
 • Stred.šport.škola Trieda SNP 104 - Košice-Západ 50
 • Gymnázium Park mládeže 5 - Košice-Sever 48
 • SPŠ elektrotechnická Hálova 16 - Bratislava-Petržalka 47
 • Základná škola Petrovany 274 - Petrovany 47
 • Základná škola J. D. Vígľaš 436 - Vígľaš 46
 • Gymnázium Golianova 68 - Nitra 45
 • Gymn. P. O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20 - Kežmarok 45
 • Základná škola s MŠ Školská 93 - Plaveč 45
 • Súkromné gymnázium Katkin park 2 - Košice-Západ 44
 • Obchodná akadémia Dudova 4 - Bratislava-Petržalka 44
 • Základná škola s MŠ Školská 10 - Rybník 44
 • Základná škola Sľažany 122 - Sľažany 44
 • Základná škola Komenského 135/6 - Medzilaborce 44
 • Základná škola s MŠ Ľubeľa 161 - Ľubeľa 43
 • Základná škola Smetanov háj 286/9 - Dunajská Streda 42
 • Základná škola Zlatníky 62 - Zlatníky 42
 • Gymnázium A. Bernoláka Lichnerova 69 - Senec 41
 • Súkromná ZŠ Kysucká 14 - Senec 41
 • Základná škola časť Čápor 1085 - Cabaj-Čápor 41
 • Základná škola s MŠ Oščadnica 1374 - Oščadnica 41
 • Základná škola Moskovská 2 - Banská Bystrica 41
 • SŠ-Gymnázium Pankúchova 6 - Bratislava-Petržalka 40
 • Základná škola Gorazdova 1319/6 - Bánovce nad Bebravou 40
 • Súkr. str. športová ško Smetanova 2 - Prešov 39
 • Základná škola Mariánska ulica 554/19 - Prievidza 39
 • Základná škola s MŠ Stará Bystrica 680 - Stará Bystrica 39
 • Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 - Prešov 38
 • Základná škola Hronské Kľačany 322 - Hronské Kľačany 38
 • Spojená škola Kremnička 10 - Banská Bystrica 36
 • Hotelová akadémia Radničné námestie 1 - Spišská Nová Ves 36
 • Základná škola M. R. Štefánika 30 - Hlohovec 36
 • Gymnázium Lorencova 46 - Krompachy 35
 • Str. zdravotnícka škola Lipová 32 - Humenné 34
 • Základná škola s MŠ Hlavná 367/7 - Kapušany 34
 • Gymnázium Ľ.Š. Hronská 1467/3 - Zvolen 32
 • SOŠ hotel.sl. a obchodu Školská 5 - Banská Bystrica 32
 • Základná škola s MŠ Spartakovská 5 - Trnava 32
 • Súkromná základná škola Štiavnická cesta 80 - Ružomberok 31
 • Základná škola Ulica Vajanského 2844/47 - Lučenec 31
 • Súkromná základná škola Dneperská 1 - Košice-Nad jazerom 31
 • Základná škola Levočská 11 - Spišská Nová Ves 31
 • Gymnázium P.O.Hviezdos. Hviezdoslavovo nám. 18 - Dolný Kubín 30
 • Gymnázium sv. F. Assis. Kláštorská 24 - Levoča 30
 • Gymnázium Horešská 18 - Kráľovský Chlmec 30
 • ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce 405 - Trenčianske Stankovce 29
 • Základná škola s MŠ Školská ulica 16 - Jarok 29
 • Základná škola Mojzesovo 505 - Mojzesovo 29
 • Evanjelické gymnázium Jesenského 836 - Tisovec 28
 • SOŠ pedagogická sv.CaM Južná trieda 48 - Košice-Juh 28
 • Základná škola Benkova 34 - Nitra 28
 • Základná škola P.K. P. Križku 392/8 - Kremnica 28
 • Základná škola s MŠ Hlinisko 320 - Liptovská Teplá 27
 • Základná škola Klátovská 56 - Nižný Klátov 27
 • ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim 433 - Pobedim 26
 • Základná škola s MŠ Lazany 423 - Lazany 26
 • Základná škola Zbehy 661 - Zbehy 26
 • Základná škola s MŠ Mierové nám. 10 - Šintava 25
 • Základná škola Škultétyho 1 - Nitra 25
 • Základná škola s MŠ Hviezdoslavova 415/40 - Ludanice 25
 • Cirkevná ZŠ sv. Pavla Sihelné 214 - Sihelné 25
 • Základná škola J.A.Komenského 4 - Veľký Krtíš 25
 • Základná škola Hlavná 209 - Zemplínska Teplica 25
 • SŠ - GYM sv.Františka Karloveská 32 - Bratislava-Karlova Ves 24
 • SOŠ vinársko-ovocinár. Kostolná 3 - Modra 24
 • SOŠ techniky a služieb Tovarnícka 1609 - Topoľčany 24
 • Základná škola Brezová 19 - Piešťany 24
 • Zákl.šk. J.A.Komenského Komenského 3 - Komárno 24
 • Základná škola s MŠ Nitrianska Blatnica 3 - Nitrianska Blatnica 24
 • Základná škola s MŠ Veľké Rovné 302 - Veľké Rovné 24
 • Základná škola s MŠ Oravská Polhora 130 - Oravská Polhora 24
 • ZŠ Žofie Bosniakovej Školská 18 - Teplička nad Váhom 24
 • Základná škola s MŠ Bzovík 136 - Bzovík 24
 • Základná škola E.M.Š. M. R. Štefánika 3 - Krupina 24
 • Spojená škola - ZŠ s MŠ Školská 478 - Zborov 24
 • Gym. sv. Fr. z Assisi Školská 650 - Vranov nad Topľou 23
 • SOŠ Rastislavova 332 - Nováky 23
 • Základná škola Školská 604/17 - Heľpa 23
 • Základná škola Klokočova 742 - Hnúšťa 23
 • Základná škola s MŠ Zalužice 450 - Zalužice 23
 • Základná škola Nad Medzou 1 - Spišská Nová Ves 23
 • ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica 350 - Lednica 22
 • ZŠ - SKŠ Farská 43 - Nitra 22
 • Základná škola s MŠ Modra nad Cirochou 250 - Modra nad Cirochou 22
 • Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10 - Komárno 21
 • SOŠ priemyselných techn Učňovská 5 - Košice-Šaca 21
 • Základná škola Pankúchova 4 - Bratislava-Petržalka 21
 • Základná škola Martinská 20 - Žilina 21
 • Základná škola Ďumbierska 17 - Banská Bystrica 21
 • Základná škola Lipová 13 - Spišská Nová Ves 21
 • Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 - Rimavská Sobota 20
 • Základná škola s MŠ Hargašova 5 - Bratislava-Záhorská Bystr 20
 • Základná škola Plavé Vozokany 114 - Plavé Vozokany 20
 • Základná škola sv. Al. Školská 15 - Nová Baňa 20
 • Základná škola Tatranská Lomnica 123 - Vysoké Tatry 20
 • Základná škola Važecká 11 - Prešov 20
 • Základná škola Hlavná 121 - Gelnica 20
 • Základná škola Z. Nejedlého 2 - Spišská Nová Ves 20
 • Základná škola L. Kossutha 580/56 - Kráľovský Chlmec 20
 • SOŠ hotel.služ. a obch. Zdravotnícka 3 - Nové Zámky 19
 • Základná škola Školská 165 - Hlohovec 19
 • Základná škola s MŠ Školská 439/12 - Dolná Krupá 19
 • Základná škola Slatinská 3 - Beluša 19
 • Základná škola Československej armády 15 - Moldava nad Bodvou 19
 • Gymnázium - Gimnázium Adyho 7 - Štúrovo 18
 • Gymnázium F.Š. Bernolákova 9 - Nová Baňa 18
 • Gymnázium Javorová 16 - Spišská Nová Ves 18
 • Základná škola s MŠ Breza 314 - Breza 18
 • Základná škola s MŠ Školská 490 - Teplička nad Váhom 18
 • Základná škola s MŠ Dolná Trnovská 36 - Žilina 18
 • Spojená škola Hattalova 471 - Nižná 17
 • Základná škola s MŠ Ul. 1. mája 3 - Báhoň 17
 • Základná škola Mlynská 50 - Senec 17
 • Základná škola Hlavná 25 - Zlaté Klasy 17
 • Základná škola s MŠ Skačany 539 - Skačany 17
 • ZŠ Balleka E. B. Lukáča 6 - Šahy 17
 • Základná škola s MŠ Rišňovce 427 - Rišňovce 17
 • ZŠ s VJM - Alapiskola Neded 964 - Neded 17
 • Základná škola Vrbov 266 - Vrbov 17
 • Základná škola s MŠ Rakovec nad Ondavou 2 - Rakovec nad Ondavou 17
 • Súkromné gymnázium Česká 10 - Bratislava-Nové Mesto 16
 • Gymnázium P.Coubertina Nám. SNP 9 - Piešťany 16
 • Gymnázium M. M. Hodžu M. M. Hodžu 860/9 - Liptovský Mikuláš 16
 • Gymn. sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 - Košice-Staré Mesto 16
 • Obchodná akadémia Bernolákova 2 - Martin 16
 • Súkromná SOŠ Hviezdoslavova 11 - Bardejov 16
 • Základná škola Ľ. Štúra Pionierska 4 - Šaľa 16
 • CZŠ s MŠ sv. Faustíny Pánska 2420 - Bardejov 16
 • Základná škola s MŠ Lipovce 125 - Lipovce 16
 • Základná škola Mirka Nešpora 2 - Prešov 16
 • Základná škola s MŠ Ružová 304 - Borša 16
 • Gymnázium Šrobárova 1 - Košice-Staré Mesto 15
 • SPŠ technická L. Novomeského 5/24 - Martin 15
 • SOŠ Jána Bocatia Bocatiova 1 - Košice-Staré Mesto 15
 • SOŠ poľnoh. a služieb Kukučínova 23 - Košice-Juh 15
 • Cirk.ZŠ ako o.z.Spoj.šk Štefánikova 119 - Piešťany 15
 • ZŠ s MŠ Ulica Maxima Gorkého 21 - Trnava 15
 • Základná škola Školská 757/10 - Zemianska Olča 15
 • Základná škola M.R.Š. Haličská cesta 1191/8 - Lučenec 15
 • Základná škola Laborecká 66 - Humenné 15
 • Gymnázium L.Novomeského Tomášikova 2 - Bratislava-Ružinov 14
 • Základná škola Podzáhradná 51 - Bratislava-Podunajské Bis 14
 • Základná škola Vŕšok 489/20 - Láb 14
 • Základná škola Školská 2 - Stupava 14
 • Základná škola s MŠ Hlavná 293 - Častá 14
 • Základná škola Hájske 67 - Hájske 14
 • Základná škola s MŠ Školská 290 - Komjatná 14
 • Základná škola s MŠ E. P. Bárdoša 235/50 - Habovka 14
 • Základná škola Školská 482 - Hliník nad Hronom 14
 • Základná škola Šrobárova 20 - Prešov 14
 • Základná škola s MŠ Palín 104 - Palín 14
 • Bilingválne gymnázium Komenského 215 - Sučany 13
 • Gymnázium M.R. Ul. J. Kollára 2 - Žiar nad Hronom 13
 • Spojená škola Sídl. Medvedzie I. 133/1 - Tvrdošín 13
 • SOŠ služieb Majstra Pav Kukučínova 9 - Levoča 13
 • SOŠ techniky a služieb Markušovská cesta 4 - Spišská Nová Ves 13
 • Základná škola Mierová 1454/10 - Galanta 13
 • Základná škola Ulica Fándlyho 763/7A - Sereď 13
 • ZŠ Eduarda Schreibera Schreiberova 372 - Lednické Rovne 13
 • Základná škola s MŠ Podzávoz 2739 - Čadca 13
 • Základná škola Mlynská 697/7 - Stropkov 13
 • Základná škola Mateja Lechkého Jána Pavla II. 1 - Košice-Sídlisko KVP 13
 • Základná škola Ing. O. Kožucha 11 - Spišská Nová Ves 13
 • Základná škola Školská 379 - Vojčice 13
 • SOŠ technická Esterházyovcov 712/10 - Galanta 12
 • Str. priemyselná škola Komenského 5 - Bardejov 12
 • SOŠ technická Kukučínova 483/12 - Poprad 12
 • ZŠ Štefana Závodníka Pružina 408 - Pružina 12
 • Základná škola s MŠ Golianovo 60 - Golianovo 12
 • Základná škola Školská 185/1 - Výčapy-Opatovce 12
 • Základná škola s MŠ Vyšný Koniec 969 - Čierne 12
 • Základná škola Zarevúca 18 - Ružomberok 12
 • Základná škola Kežmarská 28 - Košice-Západ 12
 • Základná škola Požiarnická 3 - Košice-Juh 12
 • Základná škola Mierová 1 - Strážske 12
 • Spoj. škola Juraja Heni Slovenská 5 - Bardejov 11
 • Základná škola s MŠ Riazanská 75 - Bratislava-Nové Mesto 11
 • ZŠ sv.M. Kat.spoj. škol Školská 9 - Nemšová 11
 • Základná škola s MŠ Demänovská ulica 408/4A - Liptovský Mikuláš 11
 • Základná škola Školská 14 - Slovenská Ľupča 11
 • Cirkevná základná škola T. G. Masaryka 9 - Lučenec 11
 • Základná škola Janova Lehota 97 - Janova Lehota 11
 • Základná škola Komenského 2 - Svit 11
 • ZŠ - Spojená škola Mierová 134 - Svit 11
 • Základná škola Juh 1054 - Vranov nad Topľou 11
 • Základná škola Park Angelinum 8 - Košice-Staré Mesto 11
 • Základná škola J.Urbana Jenisejská 22 - Košice-Nad jazerom 11
 • Základná škola Veľká Ida 1 - Veľká Ida 11
 • Základná škola Okružná 17 - Michalovce 11
 • Základná škola Sládkovičova 487 - Gemerská Poloma 11
 • Spojená škola - Gymnázi Dukelská 26/30 - Giraltovce 10
 • SOŠ poľn. a služ. na v. Zavarská 9 - Trnava 10
 • SOŠ gastr. a služ. Hviezdoslavova 55 - Šurany 10
 • Základná škola s MŠ Udiča 248 - Udiča 10
 • Základná škola s MŠ Omšenie 629 - Omšenie 10
 • Základná škola s MŠ 1. mája 144 - Prašice 10
 • Základná škola SNP 1199/36 - Dolný Kubín 10
 • Základná škola s MŠ Mútne 224 - Mútne 10
 • Základná škola Dr.V.C. Francisciho 803 - Tisovec 10
 • Základná škola Československej armády 22 - Prešov 10
 • Základná škola s MŠ Tuhrina 4 - Tuhrina 10
 • Základná škola Ruskov 32 - Ruskov 10
 • Základná škola s MŠ Tušická Nová Ves 64 - Tušická Nová Ves 10
 • Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3 - Žilina 9
 • Gymnázium J.G.T. J.G.Tajovského 25 - Banská Bystrica 9
 • SOŠ potravinárska Cabajská 6 - Nitra 9
 • SOŠ lesnícka Akademická 16 - Banská Štiavnica 9
 • Základná škola Dudova 2 - Bratislava-Petržalka 9
 • Základná škola Klátova Nová Ves 351 - Klátova Nová Ves 9
 • Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Romualda Zaymusa 3 - Žilina 9
 • Základná škola J. Alexyho 1941/1 - Zvolen 9
 • Základná škola Nám. kpt. Nálepku 12 - Drienov 9
 • Cirk. ZŠ s MŠ bl. bisku Bernolákova 21 - Prešov 9
 • Základná škola s MŠ Šarišské Dravce 20 - Šarišské Dravce 9
 • Základná škola Holčíkovce 44 - Holčíkovce 9
 • Gymn. ako o.z. SŠ Jána Bottu 31 - Trnava 8
 • Stred.priemyselná škola Slov. partizánov 1132/52 - Považská Bystrica 8
 • SOŠ podnikania Sasinkova 45 - Žilina 8
 • Obchodná akadémia Murgašova 94 - Poprad 8
 • Stredná zdravot. škola Moyzesova 17 - Košice-Staré Mesto 8
 • Základná škola Sokolíkova 2 - Bratislava-Dúbravka 8
 • ZŠ s MŠ Lúka 135 - Lúka 8
 • Základná škola s MŠ Sídlisko Lúky 1226 - Vráble 8
 • Základná škola Neded 964 - Neded 8
 • Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou 110 - Dlhá nad Oravou 8
 • Základná škola s MŠ Školská 339 - Važec 8
 • Základná škola s MŠ Vitanová 90 - Vitanová 8
 • Základná škola J.F.R. Nábrežie Rimavy 457 - Hnúšťa 8
 • Súkr. základná škola K. Mikszátha 1 - Rimavská Sobota 8
 • Základná škola Kúpeľná 2 - Prešov 8
 • Základná škola Prostějovská 38 - Prešov 8
 • Základná škola s MŠ Sninská 318/16 - Zemplínske Hámre 8
 • Základná škola Komenského 6 - Stará Ľubovňa 8
 • Základná škola Bernolákova 16 - Košice-Západ 8
 • Základná škola Jána Švermu 6 - Michalovce 8
 • SŠ-Gymnázium Bachova 4 - Bratislava-Ružinov 7
 • Gymnázium J.B.Magina Beňovského 358/100 - Vrbové 7
 • Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 - Levice 7
 • Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 - Košice-Staré Mesto 7
 • Základná škola Jelenia 16 - Bratislava-Staré Mesto 7
 • SŠ-ZŠ Mansveta Olšovské Kláštorné nám. 1 - Malacky 7
 • Základná škola Nám. Bélu Bartóka 497/20 - Veľký Meder 7
 • Súkromná základná škola Gorkého 4 - Skalica 7
 • Základná škola s MŠ Dolné Orešany 209 - Dolné Orešany 7
 • Základná škola s MŠ Nitrica 41 - Nitrica 7
 • Základná škola Eliáša Lániho 261/7 - Bytča 7
 • Základná škola s MŠ Oravská Jasenica 141 - Oravská Jasenica 7
 • Základná škola s MŠ Školská 474/5 - Kamenná Poruba 7
 • Základná škola Levočská 6 - Stará Ľubovňa 7
 • Základná škola s MŠ Štúrova 3 - Stará Ľubovňa 7
 • Súkromná ZŠ Dukelská 33 - Giraltovce 7
 • Základná škola Bystré 347 - Bystré 7
 • Základná škola Školská 122 - Švedlár 7
 • Súkromná základná škola Slobody 1 - Košice-Západ 7
 • Základná škola Seňa 507 - Seňa 7
 • Základná škola Slavošovce 125 - Slavošovce 7
 • Základná škola Blatné Remety 98 - Blatné Remety 7
 • Gymnázium H.S. s VJM Biskupa Királya 5 - Komárno 6
 • Gymnázium Varšavská cesta 1 - Žilina 6
 • Gymnázium Veľká okružná 22 - Žilina 6
 • Gymnázium A.K. Kolpašská 1738/9 - Banská Štiavnica 6
 • Stred. odb.šk. stavebná Nitrianska cesta 61 - Nové Zámky 6
 • SOŠ elektrotechnická Hlavná 1400/1 - Poprad 6
 • Spoj.škola - OA preTP Opatovská cesta 101 - Košice-Vyšné Opátske 6
 • Základná škola Vinohradnícka 70 - Limbach 6
 • Základná škola Kysucká 14 - Senec 6
 • ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/ - Prievidza 6
 • Základná škola Škultétyho 2326/11 - Topoľčany 6
 • Základná škola s MŠ Oravské Veselé 377 - Oravské Veselé 6
 • Základná škola s MŠ Rabčická 410 - Rabča 6
 • Základná škola s MŠ Ulica pod Chočom 550 - Lisková 6
 • Základná škola Bystrická cesta 14 - Ružomberok 6
 • Základná škola s MŠ Rosina 624 - Rosina 6
 • Základná škola M. Rázusa 1672/3 - Zvolen 6
 • Základná škola s MŠ A. Kmeťa 1 - Žiar nad Hronom 6
 • Základná škola J.M.P. Moskovská 20 - Spišská Belá 6
 • Základná škola s MŠ Krivany 1 - Krivany 6
 • Základná škola Okrúhle 3 - Okrúhle 6
 • Základná škola Nám. L. Novomeského 2 - Košice-Staré Mesto 6
 • Gymnázium F.V.Sasinka Námestie slobody 3 - Skalica 5
 • Gymnázium J. Kráľa Slov.národ.povstania 3 - Zlaté Moravce 5
 • Gymnázium I.K. P. Hostinského 3 - Rimavská Sobota 5
 • Gymnázium Zoltána Fábryho 1 - Veľké Kapušany 5
 • Stredná odborná škola Pruské 294 - Pruské 5
 • Obchodná akadémia 17. novembra 2701 - Čadca 5
 • Obchodná akadémia Komenského 1 - Humenné 5
 • SOŠ technická a ekonomi Grešákova 1 - Košice-Staré Mesto 5
 • SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12 - Sobrance 5
 • Základná škola Vazovova 4 - Bratislava-Staré Mesto 5
 • ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 - Bratislava-Staré Mesto 5
 • Základná škola s MŠ Valaská Belá 242 - Valaská Belá 5
 • Základná škola Veľkomoravská 12 - Trenčín 5
 • Základná škola Mojmírova 2 - Zlaté Moravce 5
 • ZŠ Jána Vojtecha Šimka Šimkova 40 - Žitavany 5
 • Základná škola Bajzova 2 - Predmier 5
 • Základná škola Lipová 2 - Rajec 5
 • Základná škola V. Javorku 32 - Žilina 5
 • Základná škola s MŠ Školská 1575 - Hriňová 5
 • Základná škola s MŠ Imre Madácha 3 - Dolná Strehová 5
 • Základná škola Petra Jilemnického 1813/1 - Zvolen 5
 • Základná škola s MŠ Papín 199 - Papín 5
 • Základná škola Školská 531/29 - Veľký Šariš 5
 • Základná škola Študentská 1446/9 - Snina 5
 • Základná škola Kežmarská 30 - Košice-Západ 5
 • Základná škola Hlavná 5 - Družstevná pri Hornáde 5
 • Základná škola Pionierska 33 - Čaňa 5
 • Stredná šport. škola ak Jána Bottu 31 - Trnava 4
 • Gymn. - KSŠ Saratovská 87 - Levice 4
 • Gymnázium M.K. Mládežnícka 51 - Banská Bystrica 4
 • Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1 - Prešov 4
 • SOŠ J.A.B. Námestie SNP 5 - Partizánske 4
 • SOŠ ekonomiky, hotelier Pod Vinbargom 3 - Bardejov 4
 • SOŠ technická Družstevná 1474/19 - Humenné 4
 • Stredná odborná škola p Štefánikova 39 - Svit 4
 • Spojená škola Kollárova 17 - Sečovce 4
 • Súkromná ZŠ Strečnianska 20 - Bratislava-Petržalka 4
 • Základná škola Komenského 3 - Bernolákovo 4
 • Základná škola Hlavná ulica 81/42 - Miloslavov 4
 • Základná škola Podzámska 35 - Hlohovec 4
 • Základná škola Nám. sv. Ignáca 31 - Leopoldov 4
 • Základná škola Školská 4 - Vrbové 4
 • Základná škola s MŠ Školská 219 - Žabokreky nad Nitrou 4
 • Základná škola s MŠ Školská 292/7 - Bojnice 4
 • Základná škola s MŠ Kolta 245 - Kolta 4
 • ZŠ s MŠ - Alapiskola Školská 7 - Veľký Kýr 4
 • Základná škola Ulica mieru č. 1235 - Bytča 4
 • Základná škola Podvysoká 307 - Podvysoká 4
 • Základná škola s MŠ Oravský Podzámok 51 - Oravský Podzámok 4
 • Základná škola Medvedzie 155 - Tvrdošín 4
 • Základná škola Sitnianska 32 - Banská Bystrica 4
 • Základná škola s MŠ A.M Sebechleby 145 - Sebechleby 4
 • Základná škola Školská 7/6 - Toporec 4
 • Základná škola Májové námestie 1 - Prešov 4
 • Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 - Nižný Slavkov 4
 • Základná škola Zlatá 2 - Rožňava 4
 • Základná škola s MŠ Levočská 53 - Harichovce 4
 • Základná škola Hutnícka 16 - Spišská Nová Ves 4
 • SŠ-Gymnázium sv.Fr.Assi Kláštorné nám. 1 - Malacky 3
 • Gymnázium Jesenského 2243 - Kysucké Nové Mesto 3
 • Gymnázium A. Bernoláka Mieru 307/23 - Námestovo 3
 • Cirk. spoj. škola - GYM Jiráskova 5 - Bardejov 3
 • Gymnázium Školská 7 - Spišská Nová Ves 3
 • SOŠ pedagogická Bullova 2 - Bratislava-Dúbravka 3
 • OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 - Trenčín 3
 • Stredná odborná škola Bratislavská cesta 10 - Komárno 3
 • SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11 - Martin 3
 • PŠI Spoj.šk.Inter. Sídl. SNP 1653/152 - Považská Bystrica 3
 • Základná škola Mierová 46 - Bratislava-Ružinov 3
 • Základná škola Pavla Horova 16 - Bratislava-Devínska Nová 3
 • Základná škola Tupolevova 20 - Bratislava-Petržalka 3
 • Základná škola Vinohradská 62 - Šenkvice 3
 • ZŠ s MŠ A. Felcána 4 - Hlohovec 3
 • Základná škola s MŠ Centrum II 87 - Dubnica nad Váhom 3
 • ZŠ M.R.Štefánika Košariská 81 - Košariská 3
 • Základná škola Veľké Uherce 145 - Veľké Uherce 3
 • ZŠ s MŠ Brvnište 388 - Brvnište 3
 • Základná škola Mierové námestie 255/27 - Handlová 3
 • Základná škola Gorazdova 1174/2 - Púchov 3
 • Základná škola Trenčianske Jastrabie 115 - Trenčianske Jastrabie 3
 • Základná škola Na dolinách 27 - Trenčín 3
 • Základná škola Mierová 67 - Želiezovce 3
 • ZŠ - Alapiskola Školská 330 - Jelenec 3
 • Základná škola Hradná 22 - Nové Zámky 3
 • Základná škola s MŠ Preseľany 580 - Preseľany 3
 • Základná škola Hruštín 55 - Hruštín 3
 • Základná škola s MŠ Staničná 324 - Liesek 3
 • Základná škola Limbová 30 - Žilina 3
 • Základná škola s MŠ Školská 49 - Žilina 3
 • Základná škola Petra Jilemnického 1035/2 - Zvolen 3
 • Základná škola Jilemnického 2 - Žiar nad Hronom 3
 • Základná škola Komenského 23 - Bardejov 3
 • Základná škola s MŠ Jarná ulica 3168/13 - Poprad 3
 • Základná škola s MŠ Školská 28 - Chminianska Nová Ves 3
 • Základná škola Družicová 4 - Košice-Nad jazerom 3
 • Základná škola Haniska 290 - Haniska 3
 • Základná škola Školská 295 - Štítnik 3
 • Základná škola s MŠ Školská 16 - Markušovce 3
 • Gymnázium F. G. Lorcu Hronská 3 - Bratislava-Podunajské Bis 2
 • 1. súkromné gymnázium Bajkalská 20 - Bratislava-Ružinov 2
 • SŠ-Gym. Svätej Rodiny Gercenova 10 - Bratislava-Petržalka 2
 • Gymnázium K. Štúra Nám. slobody 5 - Modra 2
 • Gymnázium Školská 2 - Dubnica nad Váhom 2
 • Gymnázium Komenského 2/1074 - Partizánske 2
 • Piar.gymn. J.Braneckého Palackého 4 - Trenčín 2
 • Gymn. - SKŠ Farská 19 - Nitra 2
 • Gymnázium Párovská 1 - Nitra 2
 • Gymnázium Školská 26 - Vráble 2
 • Gymnázium M. R. Štefánika 16 - Nové Zámky 2
 • Gymnázium Javorová 5 - Rajec 2
 • Gymnázium J.CH. Štúrova 13 - Brezno 2
 • Súkromné gymnázium DSA Nám. arm. gen. L. Svobodu - Bardejov 2
 • Súkr. gymnázium FUTURUM Grešákova 1 - Košice-Staré Mesto 2
 • Gymnázium Trebišovská 12 - Košice-Západ 2
 • Súkromné gymnázium Dneperská 1 - Košice-Nad jazerom 2
 • Gymnázium Š. Moysesa Školská 13 - Moldava nad Bodvou 2
 • Súkr. hotelová akadémia Biskupická 21 - Bratislava-Podunajské Bis 2
 • SOŠ polytechnická Jelšavská 404 - Dolný Kubín 2
 • SOŠ elektrotechnická Komenského 50 - Žilina 2
 • Súkr. ŠUP Môťovská cesta 8164 - Zvolen 2
 • Str. priemyselná škola Partizánska 1059 - Snina 2
 • Obchodná akadémia Kapušianska 2 - Michalovce 2
 • Základná škola Biskupická 21 - Bratislava-Podunajské Bis 2
 • Základná škola Rajčianska 3 - Bratislava-Vrakuňa 2
 • Súkr. zákl. škola Kaštieľ 1 - Bernolákovo 2
 • Základná škola s MŠ Ružindol 3 - Ružindol 2
 • Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou 55 - Suchá nad Parnou 2
 • ZŠ s MŠ sv. Dominika S. Školská 386 - Dubnica nad Váhom 2
 • Základná škola Sídl. Dolné Lúky 357 - Brezová pod Bradlom 2
 • Základná škola Školská 14 - Bošany 2
 • Základná škola Domaniža 103 - Domaniža 2
 • ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 242 - Horná Súča 2
 • Základná škola Hodžova 37 - Trenčín 2
 • Základná škola Pri Podlužianke 6 - Levice 2
 • Základná škola Sv. Michala 42 - Levice 2
 • Základná škola Plášťovce 634 - Plášťovce 2
 • Základná škola Hlavná 120 - Pohronský Ruskov 2
 • Základná škola J. Kráľa Mládežnícka 24 - Šahy 2
 • Základná škola Novozámocká 300 - Ivanka pri Nitre 2
 • Základná škola Nábrežná 845/17 - Kysucké Nové Mesto 2
 • Základná škola A.S. Pionierska 348/9 - Sliač 2
 • Základná škola s MŠ Tulčík 116 - Tulčík 2
 • ZŠ s MŠ Kráľ. Pokoja Haligovce 24 - Haligovce 2
 • Základná škola Bernolákova ulica 1061 - Vranov nad Topľou 2
 • Základná škola s MŠ Školská 20 - Margecany 2
 • Základná škola s MŠ Veľký Folkmar 328 - Veľký Folkmar 2
 • Súkr.spojená škola - ZŠ Starozagorská 8 - Košice-Sídlisko KVP 2
 • Základná škola Pionierov 1 - Rožňava 2
 • Gymnázium Grösslingová 18 - Bratislava-Staré Mesto 1
 • SŠ - Gymnázium sv. Uršu Nedbalova 4 - Bratislava-Staré Mesto 1
 • Gymnázium Vazovova 6 - Bratislava-Staré Mesto 1
 • Spojená škola Novohradská 3 - Bratislava-Ružinov 1
 • Gymnázium Bilíkova 24 - Bratislava-Dúbravka 1
 • Súkr. gymnázium Mercury Zadunajská cesta 27 - Bratislava-Petržalka 1
 • Gymnázium L.Dúbravu Smetanov háj 285/8 - Dunajská Streda 1
 • Gymnázium J. Matúšku Štvrť SNP 1004/34 - Galanta 1
 • Arcibiskupské gymnázium Jána Hollého 9 - Trnava 1
 • Súkr.Gym. BESST Limbová 6051/3 - Trnava 1
 • Gymnázium Školská 234/8 - Považská Bystrica 1
 • Gymnáz.V.B.Nedožerského Matice slovenskej 16 - Prievidza 1
 • Gymnázium ĽudovítaŠtúra 1. mája 170/2 - Trenčín 1
 • Gymn. J.A.Komenského - Štúrova 1205/16 - Želiezovce 1
 • Gymnázium V.Paulinyho T Malá hora 3 - Martin 1
 • Gymnázium sv. Andreja Námestie A. Hlinku 5 - Ružomberok 1
 • Gymnázium Jiráskova 12 - Bardejov 1
 • Gymnáz. gen. L. Svobodu Komenského 4 - Humenné 1
 • Gymn. sv. J.Zlatoústeho Lesná 28 - Humenné 1
 • Gymnázium Kukučínova 4239/1 - Poprad 1
 • Súkromné gymnázium Rovná 597/15 - Poprad 1
 • Gymnázium Konštantínova 1751/64 - Stropkov 1
 • Gymnázium a ZŠ s VJM Kuzmányho 6 - Košice-Staré Mesto 1
 • Gymn. sv. E. Steinovej Charkovská 1 - Košice-Dargovských hrdino 1
 • Gymnázium Opatovská cesta 7 - Košice-Vyšné Opátske 1
 • Gymnázium P. J.Šafárika Akademika Hronca 1 - Rožňava 1
 • Konzervatórium J.L.B. Skuteckého 27 - Banská Bystrica 1
 • Hotelová akadémia Mikovíniho 1 - Bratislava-Nové Mesto 1
 • SPŠ stavebná Lomonosovova 7 - Trnava 1
 • SZŠ Vinohradnícka 8 - Prievidza 1
 • Stredná zdravot. škola Veľkomoravská 14 - Trenčín 1
 • Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 - Levice 1
 • SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7 - Levice 1
 • SOŠ technická Komenského 496/37 - Námestovo 1
 • Spojená škola Rosinská cesta 4 - Žilina 1
 • Súkromná SOŠ Saleziánska 18 - Žilina 1
 • Stred. zdravot. škola J. Kozáčeka 4 - Zvolen 1
 • SOŠ technická J. Švermu 1 - Zvolen 1
 • Súkr. SOŠ pedagogická E Lesná 909/28 - Humenné 1
 • Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29 - Kežmarok 1
 • Súkromná OA Petrovianska 34 - Prešov 1
 • Súkromná SOŠ ELBA Smetanova 2 - Prešov 1
 • Škola umeleckého priemy Vodárenská 3 - Prešov 1
 • SOŠ technická Volgogradská 1 - Prešov 1
 • Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 - Snina 1
 • SPŠ elektrotechnická Komenského 44 - Košice-Sever 1
 • Súkromná SOŠ Dneperská 1 - Košice-Nad jazerom 1
 • SPŠ technická Hviezdoslavova 6 - Spišská Nová Ves 1
 • Súkr. SOŠ DSA Komenského 12 - Trebišov 1
 • Súkrom. praktická škola Myslavská 401 - Košice-Myslava 1
 • Základná škola s MŠ Dubová 1 - Bratislava-Staré Mesto 1
 • Základná škola s MŠ Za kasárňou 2 - Bratislava-Nové Mesto 1
 • Súkromná ZŠ Česká 10 - Bratislava-Nové Mesto 1
 • Cirkevná ZŠ Narnia Beňadická 38 - Bratislava-Petržalka 1
 • SŠ-Základná škola Pankúchova 6 - Bratislava-Petržalka 1
 • Základná škola Záhorácka 95 - Malacky 1
 • Základná škola Na bielenisku 2 - Pezinok 1
 • Základná škola s VJM Malé Dvorníky 277 - Malé Dvorníky 1
 • Základná škola Jána Majku 695 - Dolná Streda 1
 • CZŠ sv. Cyrila a Metoda Komenského 3064/41 - Sereď 1
 • ZŠ s MŠ ako o.z. Spoj.š Školská 1087 - Sládkovičovo 1
 • Základná škola s MŠ J.Mudrocha 1343/19 - Senica 1
 • Súkromná základná škola Slov.národ.povstania 96/3 - Nová Dubnica 1
 • Základná škola Morovnianska cesta 1866/5 - Handlová 1
 • ZŠ SŠ - Grundsch. mit K Školská 370/19 - Nitrianske Pravno 1
 • Základná škola Pohraničná 9 - Komárno 1
 • Základná škola A. Kmeťa M. R. Štefánika 34 - Levice 1
 • ZŠ s MŠ - KSŠ Saratovská 87 - Levice 1
 • ZŠ kráľa Svätopluka Dražovská 6 - Nitra 1
 • Základná škola s MŠ Nové Sady 176 - Nové Sady 1
 • ZŠ s MŠ K.Strmeňa Ul. J.A.Komenského č.8 - Palárikovo 1
 • Základná škola Pribinova 1 - Zlaté Moravce 1
 • Základná škola s MŠ Okoličianska 404/8C - Liptovský Mikuláš 1
 • Základná škola s MŠ Oravská Lesná 299 - Oravská Lesná 1
 • Základná škola s MŠ Lúčky 521 - Lúčky 1
 • ZŠ sv. Vincenta Námestie A. Hlinku 22 - Ružomberok 1
 • ZŠ s MŠ pri SŠ Oslobodenia č. 165 - Belá 1
 • Základná škola Lietava 216 - Lietava 1
 • Základná škola s MŠ M. R. Štefánika 432 - Varín 1
 • Základná škola s MŠ Školská 35 - Nemecká 1
 • Základná škola Komenského 34 - Polomka 1
 • Základná škola s MŠ Školská 418 - Predajná 1
 • Súkromná základná škola Gemerská cesta 1 - Lučenec 1
 • Evanj.základná škola Daxnerova 42 - Rimavská Sobota 1
 • Zákl. škola RKC s VJM Daxnerova 42 - Rimavská Sobota 1
 • Základná škola s MŠ Školská 50 - Nenince 1
 • Základná škola Ul. M. R. Štefánika 17 - Žiar nad Hronom 1
 • Cirk. spoj. škola - CZŠ Jiráskova 5 - Bardejov 1
 • Základná škola Tarasa Ševčenka 3 - Bardejov 1
 • Základná škola s MŠ Hertník 261 - Hertník 1
 • Základná škola s MŠ Koperníkova ulica 1707/21 - Poprad 1
 • Základná škola Školská 168/3 - Štrba 1
 • Základná škola Bajkalská 29 - Prešov 1
 • Základná škola s MŠ Záhradnická 83/19 - Svinia 1
 • Základná škola Hviezdoslavova 985/20 - Snina 1
 • Základná škola Ul. Komenského 307/22 - Svidník 1
 • Základná škola Štúrova 341 - Hanušovce nad Topľou 1
 • Základná škola Sídlisko II. 1336 - Vranov nad Topľou 1
 • CZŠ s MŠ sv. D. Sávia Školská 650 - Vranov nad Topľou 1
 • Základná škola Starozagorská 8 - Košice-Sídlisko KVP 1
 • Základná škola Postupimská 37 - Košice-Dargovských hrdino 1
 • Základná škola Staničná 13 - Košice-Juh 1
 • Základná škola Bukovecká 17 - Košice-Nad jazerom 1
 • Základná škola Hatalov 183 - Hatalov 1
 • Základná škola Jovsa 242 - Jovsa 1
 • Základná škola Rejdová 43 - Rejdová 1
 • Základná škola Zimné 96 - Rudňany 1
 • Základná škola Komenského 6 - Spišské Vlachy 1