home-page2024
0
zapojených študentov
0
zodpovedaných otázok
0
správne zodpovedaných

Šimon

1.miesto 
ZŠ Medňanská 5,  Ilava
9. ročník základnej školy
percentuálna úspešnosť: 96,83%

pedagóg:
Katarína Hulínková

Alžbeta

2.miesto 
Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
3. ročník strednej školy / Septima
percentuálna úspešnosť: 95,71%

pedagóg: 
RNDr. Dušana Slovíková

Miroslava

3.miesto 
Obchodná akadémia Watsonova 61,Košice
1. ročník strednej školy 
percentuálna úspešnosť: 95,66%

pedagóg:
Jana Gregorková

Najčastejšie uvádzaný pedagóg:

Jana Gregorková
Obchodná akadémia Watsonova 61,Košice

Najaktívnejšia škola s najvyšším počtom zapojených detí:

Obchodná akadémia Watsonova 61 – Košice-Sever
(za hráča považujeme každého, kto odohrá aspoň 50 otázok);
počet: 153

Škola s najviac odohranými otázkami:

Základná škola Medňanská 5, Ilava

0
celkovo zapojených škôl

Študenti podľa kraja

Koľko otázok správne zodpovedali študenti /z 270/

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435