home-page2024

EKOOLYMPIÁDA trochu inak!

BUTTON
otazky-new

Výsledky nájdete po skončení špeciálnej edície našej Ekoolympiády na našom webe, ako ja na webe Slovenského olympíjskeho a športového výboru.      

Snažíme sa u študentov vyvolať väčší záujem o ochranu životného prostredia. Edukujeme rôznymi inovatívnimi spôsobmi, aby sme sa mysleniu študentov čo najviac priblížili. Hrou a motiváciou sa snažíme vyvolať záujem, aby sa začali pýtať viac a sami vyhľadávali odpovede.

Táto nesmierne závažná téma je stále okrajovou vrámci slovenských učebných osnov, preto je dôležité skúšať zaujať študentov rôznymi spôsobmi. Naša vedomostná hra upozorňuje a hravou formou vzdeláva témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia.

Organizátorom Ekoolympiády je o.z. Planet Lover. Venujeme sa vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Snažíme sa edukovať študentov, s cieľom apelovať cez nich na rodičov, kamarátov a učiteľov. Motivovať ich, aby sa zapojili a menili svoje komunity. Vymýšľame rôzne aktivity, do ktorých zapájame aj firmy a dospelých ľudí. Vedieme mladých k dobrovoľníctvu vrámci ochrany životného prostredia.Odborným garantom projektu je famózna vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD.

Hrať môžu študenti 2. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študenti akejkoľvek strednej školy. Hra prebieha inovatívnym spôsobom v online prostredí cez apku, špeciálne navrhnutú pre enviromentálne vzdelávanie. 5. 6. 2024 sa aplikácia otvorí a 19.6.2024 sa EKOTRENAŽÉR zatvorí pre všetkých. Nenechaj sa dlhšie pozývať a poď hrať!

banner-plagat

Motiváciou zapojiť sa by mohla byť mimoriadne zaujímavá hlavná výhra pre víťaza každej  kategórie. Počas oficiálnych osláv Olympijského dňa 21.6.2024 na bratislavskej Kuchajde, odmeníme víťazov spomedzi žiakov / študentov, učiteľov aj škôl. Výhercovia zažijú dobrodružný EKO deň plný prekvapení, ktorý zakončíme spoločnou návštevou olympijského múzea. Celkovo odmeníme 6 výhercov (3 študentov,3 učiteľov) a 2 školy, v každej kategórii budú udelené aj vecné ceny. O výhercoch budeme informovať na webe, mailom aj telefonicky. 

banner-vyhra
Vďaka spolupráci Planet Lover so Slovenským olympijským a športovým výborom sa do podujatia zapojili aj známi olympionici, ktorí sú ambasádormi vzdelávacieho projektu. Uvedomujú si vážnosť situácie v súvislosti s klimatickou zmenou, preto sa rozhodli podporiť vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia. Veľmi si vážime, že boli ochotní zapojiť sa do nášho projektu.
 

Anastasia Kuzminová

Je držiteľkou 3 zlatých a 3 strieborných olympíjskych medailí v biatlone. 

Anastasia Kuzminová pochádza z mesta Ťumeň, ktoré leží pri Urale. V decembri 2007 sa presťahovala do Banskej Bystrice a požiadala o slovenské občianstvo. Od decembra 2008 vďaka tomu dostal slovenský biatlon reprezentantku, ktorá vdýchla slovenskému ženskému tímu nový život a nevídanú energiu.

Zuzana Rehák Štefečeková

Je držiteľkou 1 zlatej a 2 strieborných olympijských medailí v športovej streľbe.

Športovkyňa, ktorá si rada vypočuje If you dont know me by now od Simply Red, je predovšetkým rodinne založená. Je vydatá, s manželom Martinom majú synov Nathana a Noaha. Na svoju rodinu nedá dopustiť. Keďže má malých synov, jej obľúbenou hrou je Lego. Páči sa jej film Forrest Gump. Jej športovým vzorom je biatlonistka Anastasia Kuzminová. Dohovorí sa anglicky, nemecky a španielsky.

Danka Barteková

Je držiteľkou bronzovej olympijskej medaily v športovej streľbe.

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala medzinárodné vzťahy so zameraním na športovú diplomaciu. V roku 2020 za dizertačnú prácu s názvom „Športová diplomacia v kontexte verejnej diplomacie a jej vplyv na riešenie konfliktov v 21. storočí“ získala titul PhD. Je konzultantka Krištáľového krídla. 
 
Naša hra v aplikácii je bezplatná, otvorená pre žiakov 2. stupňa ZŠ (7,8,9. triedy) a všetkých študentov SŠ. Prosíme Vás, aby ste oslovili Vašich študentov a upozornili ich na túto hru. Touto hrou vás nechceme zaťažovať, naopak snažíme sa o samostatnosť študentov, pretože k aktívnemu zapojeniu sa nepotrebujú nijakú pomoc. Skúste ich motivovať, aby sa aktívne zapojili. Študent pri registrácii uvádza okrem iného aj meno učiteľa, prípadne vedúceho krúžku, pracovníka s mládežou. Buďte Vy tou osobou, ktorú uvedie, aby ste s ním mohli zdieľať hlavnú výhru. Pozrite si záznam z 1. ročníka – cesty výhercov – študentov a ich učiteľov do Lausanne, sídla Medzinárodného olympijského výboru.
 

Pre učiteľov/učiteľky sme pripravili malú “vzorku” hry (https://test.ekoolympiada.sk), aby ste si vedeli predstaviť, ako hracie prostredie vyzerá, akou formou sa žiaci/študenti môžu učiť a rozširovať tak svoje vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia.
Veríme, že aj vďaka vám, aktívnym učiteľom/učieteľkám, sa nám podarí šíriť povedomie o klíme a ochrane životného prostredia čo najviac.

Chcete vedieť koľko deti je zapojených za vašu školu?

Tu je zoznam zapojených škôl a študentov:
https://hra.ekoolympiada.sk/schools

Program je realizovaný pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

SK UNESCO logo
ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435